Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Всеобщо Музикотворство, Рим, 1650)


Здравейте, приятели,

 

Това лято немалко ви занимавах (във facebook) с битово-семейни фотоси и споделяния.

В същото време, вече професионално, довърших и едно хубаво дело. Ред е да го споделя и него:

 

Донаписах книгата си за Атанасиус Кирхер.

(Athanasius WHO??!)

Същият: „Падре Атанасиус Кирхер (1602-1680) и неговата Musurgia Universalis (Всеобщо Музикотворство, Рим, 1650)”

 

Книгата ми съвсем не е само за музиканти! Напротив. Стъпка по стъпка, част е от житейския ми проект „Наука и популяризация” (ако се охарактеризирам така). И този път се стремях (от сърце) текстът, разказът ми да бъде ЧЕТИВЕН.

(А не наблъскан с чуждици, сякаш на получужд език, та читателят да остане колкото се може по-силно с впечатлението, че си има работа с ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УЧЕН автор – а ако вече и не разбира тук-таме за какво става дума, (страхопочитателно) да си каже: „Божее, какви сложни неща разбират, владеят и пишат хората – не е за игноренти като мене!” :) )

 

И така, публикувах книгата си за Атанасиус Кирхер в Научния електронен архив на НБУ, за да е (безплатно) достъпна за всички, които биха се поинтересували. Не толкова от „книгата ми”, колкото от представеното в нея.

Работата ми върху тази книга – удоволствието ми с нея! – ми бе нещо наистина крайно интересно: и запознаването с епохата, живота и трудовете на Атанасиус Кирхер, и с илюстрациите в тях, сами по себе си осветляващи епохата си (тази на Ранния Барок, ако си позволя да й сложа този етикет).


Интересът по света към Атанасиус Кирхер (любимец на Умберто Еко и не само на него) все повече се засилва, в страни като Германия, Швейцария, САЩ, Русия, Индия… За А. Кирхер има статии в 23 (двадесет и три!) Уикипедии, включително и в тези на латински език и на есперанто. В българската – няма… (Може би някой от вас ще напише? Хайде, да не бъда все аз.)


Атанасиус Кирхер е немец, свещеник от Ордена на йезуитите, и което е най-важното: УЧЕН ПОЛИМАТ (учен в много области). Автор е на близо 40 (четиридесет!) трактата в най-различни области на познанието. (Може би последният енциклопедист?) По магнетизъм, астрономия, египтология, геология, музика (история, теория, практика), акустика, химия, вулканология, синология , медицина, математика, религия, език на коптите и „съвършения език” (създаден от него), океанография, картография, криптография, антропология… Трактати, които често надхвърлят обеми от по 400-500 страници, издавани в по няколко тома. Summa summarum около 7,000,000 думи на латински език!...

Кирхер живее, трупа познания, мисли и пише в една много интересна епоха – столетие на същинска промяна в отношението към познанието, в търсенето му, осмислянето на историите и природните факти и закономерности, т.е. в отношението към науката – що е наука, как тя се прави и разпространява... Седемнадесетият век.

 

Заповядайте да сте free of charge гости на Падре Атанасиус Кирхер (епоха, живот и творчество, преценки за него тогава, през вековете и днес), на неговата „Мусургия Универсалис” (1650) и, най-накрая, на моя сборен поглед върху всичко това…

 

Въпреки че си оставам привърженик на хартиената книга (да я хванеш, да я държиш, да можеш да я разлистваш и преглеждаш бързо и удобно), отдавна съм се убедил в редица предимства на електронното публикуване (невъзможни при хартиеното издание): основното е достъпният океан от допълнителна информация – текстова, графична, звукова, филмова (видео)…

Разбира се, винаги би могло да си разпечатате книгата – но тогава няма да може да кликвате върху множеството линкове, които съм вградил в текста си.

 

Приятно четене, разглеждане, гледане, слушане, размишляване, преживяване…


20 септември 2018


http://eprints.nbu.bg/3838/


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg