Ромео Смилков

Проф. д-р Ромео Смилков, пианист и музиколог, АМТИИ, Пловдив


Коментар на лекция-концерт на проф. Явор Конов, д.н. – пиано

"Моето посещение на третата мултимедийна лекция-концерт на проф. Явор Конов д. н., изнесена на 14 март 2013 г. в Галерия „Униарт” на Нов български университет бе съвсем съзнателно – исках да видя как въпроси за многоспектърно поднасяне и съпоставяне на естетически стойности от живописта и музиката (нещо, което вълнува и мен) ще бъдат разрешени от уважаемия колега пианист, теоретик и историк. Още повече, че позицията, от която се разгръщаше лекцията, е изцяло в зоната на изкуствоведчески търсения – животът и творчеството на художника Антоан Вато.

Мога да поздравя колегата Конов. Постигайки интересно информационно насищане за творчеството и жизнения път на видния майстор на четката – Антоан  Вато, проф. Явор Конов придаде други измерения на събитийност, като поднесе в лично изпълнение на рояла и шест творби на Франсоа Купрен Великия.

Запомни се съпоставката на пиесата за клавесин на Купрен – „Камбанният звън на Китера“ и две платна на Вато, които коментират темата за въображаеми галантно-празничните пътувания към остров Китера. Най-високо могат да бъдат оценени интерпретационните постижения на пианиста при концертното поднасяне на друга творба на Фр. Купрен – „Странстващите сенки“. Това бе и финал на вечерната лекция-концерт. В тази интригуваща проява проф. Я. Конов ме впечатли с богата информираност и владеене на явно широк репертоар от образци на френската барокова музика. Владеене, което личеше в гъвкавостта на провеждане на каденцовите епизоди и подчертаване на техните мелизматични одежди, в изтънчеността на темброво-динамически нюанси, което говори за търсени и осъзнати достижения при клавирно-творческия исторически диалог клавесин – съвременен роял.

В заключение, мога да приветствам Маестро Явор Конов за яркото празнично пътуване към изискания свят на френското бароково изкуство от началото на осемнадесето столетие, което той разгъна в третата проява от своите три мултимедийни лекции. Три лекции, наситени с концертно-клавирни изпълнения и изнесени в периода ноември 2012 – март 2013 година."


София, НБУ – 23 март 2013 г.

Проф. д-р Ромео Смилков

                                                                                                                                  http://eprints.nbu.bg/1890/ 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg