След като изнесох доклада си „Анджела Хюит и Й. С. Бах на пианото”, на който и изсвирих хорала Бах - Майра Хес „Христос - радост на човешкото въжделение (из кантата № 147 „Jesus bleibet meine Freude”, в българския превод на книгата на Алберт Швайцер за Й. С. Бах хоралът е под името “Блазе ми, че имам Исус”) - на Националната научна конференция „Пролетни научни четения”, АМТИИ, Пловдив (събота 4 май 2019), на връщане в колата написах на проф. д-р Любомир Караджов (професионалист с национална и международна значимост - с голяма музикална и обща култура и PR опит, в това число и в областта на изкуствата): "Благодаря още веднъж, професоре, за грижите и посещението, че и за доведената публика!"

И за моя голяма радост и удовлетворение, получих от професора следния отговор:

„От студентките, които дойдоха с мен, само две бяха музикантки (оперно пеене и народно пеене). Останалите са актриси от НАТФИЗ (ние сме се превърнала в нещо като магистратура на театралната академия :) ), имаше и две художнички. Та хипотезата ми бе, че като изключим певиците, темата за интерпретацията на Бах няма да вълнува останалите особено. Но…! После всички бяха впечатлени как може подобна тема да бъде поднесена фино, с чувство за хумор, на общоразбираем език и изобщо по начин, който е любопитен и за "непосветени". Като прибавим и изпълнението на пиано, следобедът се превърна в особено приятна емоция! Та лекцията ти, освен всичко друго, отключи темата как комуникацията трябва да търси и да намира общи вербални кодове с различни аудитории, защото те учат PR в изкуството и някак си случилото се "ми вдигна топката", за да обсъдим и тази тема. Така че и аз благодаря за това, което чухме и видяхме!”

(Упоменавам изрично, че публикувам тази лична кореспонденция след поискано съгласие. Публикувам отзива заради спонтанната му достоверност. Не е "помолен" или - направо - поръчан "материал". При това проф. д-р Караджов няма абсолютно никаква зависимост от мен - нито служебна, нито кариерна, нито по линия на една или друга облага, реална или потенциална - от което похвалата му добива същинска стойност и тежест.)

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg