Александър Василенко

Доц. д-р Александър Василенко, пианист и музиколог, НМА, София


"На 22-ри юни 2011 изпитах искреното удоволствие да присъствам на презентацията (както бе оповестена – „словесна и клавирна”) на книгата „Речник по музика” от Себастиан дьо Бросар – превод от факсимиле и коментари на Явор Конов. Няма да се спирам на същината на словесната презентация – само ще отбележа, че тя бе изнесена с огромно уважение към обекта на презентацията и към аудиторията; не ме напускаше щастливото усещане, че съм приобщен към ценно и изключително интересно културно събитие... Заслугата, естествено, бе на Явор Конов, който традиционно бе намерил мярката, добрия вкус и уместния подход за общуване с присъстващите. Същият добър вкус и перфекционизъм бе демонстриран при клавирната изява на лектора – прозвучаха четири миниатюри, подбрани от творчеството на Франсоа Купрен и Жан-Филип Рамо. Аз съм дълбоко впечатлен от тази изискана, явно внимателно обмислена и същевременно смела интерпретация – най-вече по отношение организацията на темпоритъма и решенията във връзка с орнаментирането (тук говорим за френско изкуство, нали?). Това изпълнение влезе в отлична взаимовръзка със „словесната” част на презентацията и продължи линията на високопрофесионалното, внимателно прецизирано и същевременно достъпно общуване на Явор Конов с аудиторията. Високо ценя  този негов подход – убедителен, премерен и артистичен в най-добрия смисъл на думата. Този подход направи запомнящо се събитието.”


Д-р Александър Василенко 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg