Александра Гаджева

Александра Гаджева, студентка в НБУ, пиано


На 2 юни в зала 506 на Първи корпус на НБУ под надслов „Една мелодия през векове и култури“ се състоя семинар на проф. Явор Конов, д-р, д.н. – пианист, преподавател и утвърден музиколог с над 150 публикации в музикалния печат и множество значими научно-изследователски приноси. Проф. Конов с изключителен професионализъм разгърна в детайли темата и обогатяващо разшири познанията ни както в сферата на музиката, така и в други аспекти на науката и изкуствата.

Я. Конов представи в мултимедийна презентация селекция от съществуващите по целия свят различни варианти на популярната мелодия „Ah! Vous dirais-je, Maman“, за която се предполага, че произходът й в оригинал е френски. Проф. Конов показа последователно, конкретно и ясно структурирано, подкрепено с исторически паралели, видеозаписи, изображения, разсъждения всеки един вариант, съдържащ характерната специфика на културната среда, в която е възникнал. Като една своеобразна разходка започна от по-забавните, развлекателни, създадени под формата на песни, в по-голямата си част детски, като например известната „Twinkle, Twinkle, Little Star“ и продължи лекцията си, преминавайки към по-усложнените, вече по-мащабни композиции, сътворени въз основа на тази мелодия, въздействащи по различен начин, но с обединяващо значение за главната цел на семинара, а именно – образователно-културната.

Лично мен в най-голяма степен ме впечатли превъплъщението на „Ah! Vous dirais-je, Maman“ в следните произведения: Третата част от Концерта за кларинет и оркестър на Теодор Шахт, 12-ата част от Сюитата „Карнавал на животните“ на Камий Сен-Санс, Вариациите за пиано и оркестър на Ернст Дохнани и Вариациите за орган на Йохан Кристиан Хайнрих Ринк.

В съчетание с изкусно поднесената информация, напълно разбираема дори и за любители на стойностната музика, в прецизното изпълнение на проф. Конов прозвучаха вариационните цикли за пиано на Йохан Кристоф Фридрих Бах в първата част на семинара и на Волфганг Амадеус Моцарт – във втората, с които, според мен, най-много заинтригува публиката. С музицирането си той открои индивидуалността си и илюстрова този творчески проект, като предостави възможността на слушателите да направят съпоставка между естетиката и стиловите особености на двамата композитори. Интерпретацията му на Вариациите на Моцарт се превърна в една истинска поанта на продължителния, но много полезен семинар!


5 юни 2016, Александра Гаджева, студентка в НБУВ момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg