Отзиви за Явор Конов

Отзиви
Човек остава удивен от абсолютното съвършенство на неговия слух! Роден музикант!
Впечатлена съм едновременно и от дарбата, и от личността му.

Проф. Надя Буланже, Париж, 1978                       https://en.wikipedia.org/wiki/Nadia_Boulanger
Отзиви
Един голям талант!

Юри Буков, пианист, Париж, 1978                         https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Boukoff

Отзиви

Превъзходен специалист!

Доц. д-р Теодора Псикою,

Факултет по музика и музикознание, Университет Сорбона, Париж, 2009

Проф. д-р Ганка Неделчева, пианист и музиколог, СУ

За книгата на Явор Конов "Идеи и подходи за естествено свирене на пиано"

Доц. д-р Явор Конов, чието име в последните години свързваме с изследователска активност, насочена към музикалните феномени от 16-18 век (като автор на научни разработки върху теоретичното наследство на Царлино, Дьо Бросар, Дьо Сен Ламбер и Моцарт), отправи великолепна професионална провокация към клавирните педагози и изпълнители.

   За тези, които познават неговата артистична биография, едва ли това е изненада - той е теоретик с клавирно образование, намерило признание и оценка на наши и международни форуми. А концертно-изпълнителската му практика като клавесинист и пианист респектира с постиженията си...


Бонус: до 6 юли 2013 pdf на книгата можете безплатно да свалите от тук http://dox.bg/files/dw?a=f67235562a


Доц. д.н. Мариана Булева, музиколог, ВТУ: Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов. За мащаба на едно научно дело. В-к „Култура“, бр. 28 (2555), 22.07.2009 http://www.kultura.bg/bg/article/view/15948

 


 

Доц. д-р Георги Арнаудов, композитор и музиколог, НБУ: Хроника на изобретяването на съвременното музикално мислене: Себастиан дьо Бросар, Речник по музика (II, 1705) Ниба Консулт, София, 2010 г. Превод и коментари Явор Конов. В-к „Култура“, бр. 42 (2615), 03.12.2010 http://www.kultura.bg/bg/article/view/17744

 

 


Книга на годината 2011: Себастиан дьо Бросар, Речник по музика, превод и коментари от Явор Конов“. В-к „Култура“, бр. 42 (2615), 03.12.2010 http://www.kultura.bg/bg/article/view/17735

 

 


Георги Арнаудов

"Великолепни ажурни творби в майсторска интерпретация, с изключително фино и артистично отношение към клавиатурата и звукоизвличането (ту в стил „клавесин”, ту с цялото богатство на съвременния роял), фразирането, агогиката, украшенията… С аромата на епохата и стила, но и с ярък личен подход. Най-висок и завладяващ пианизъм!"

22 юни 2011, доц. д-р Георги Арнаудов, композитор и музиколог, НБУ
https://bg.wikipedia.org/wiki/Георги_Арнаудов_(композитор) , http://www.arnaoudov.net/

 


 

Доц. д-р Александър Василенко, пианист и музиколог, НМА, София

"На 22-ри юни 2011 изпитах искреното удоволствие да присъствам на презентацията (както бе оповестена – „словесна и клавирна”) на книгата „Речник по музика” от Себастиан дьо Бросар – превод от факсимиле и коментари на Явор Конов. Няма да се спирам на същината на словесната презентация – само ще отбележа, че тя бе изнесена с огромно уважение към обекта на презентацията и към аудиторията; не ме напускаше щастливото усещане, че съм приобщен към ценно и изключително интересно културно събитие...  

Отзиви


Уважаеми гости на сайта ми, това събитие във Версай е една от кулминациите в живота ми като учен. Прецедент за българската музикология (и засега без повторение, доколкото знам).

Без да съм учил във Франция, без да имам роднински или други релации с тези водещи в света специалисти не само по барокова музика (и особено по френската), се озовах в центъра на вниманието и признанието им, сред тях, насред Кралската библиотека във Версай – и то по тяхно желание и инициатива. Когато след това във в-к "24 часа" се появи обширната статия, отразяваща случилото се (вж. отдолу), майката на съученика ми Симеон Пиронков син (вече доцент в Университета по музика и изпълнителски изкуства във Виена, Австрия), прочела я във вестника, ми се обади по телефона (не бяхме се чували мно-ого години) да ме поздрави и ми каза изрично: „Яворе, такова нещо французи правят само ако те самите решат – не можеш да ги накараш инак нито политически, нито по друг начин!“

Затова държа да кажа: когато около някой наш изпълнител, да речем на Шопен или на Бетовен, или на Моцарт, или на Бах, или вие кажете на кого (нека обаче да е световна величина композитор, и то вече в преценката на историята, така да се каже), се съберат – и то по тяхна инициатива! – най-големите му в света интерпретатори, за да сложат българския си колега сред себе си като primus inter pares (поне що се отнася до нещо, в моя случай – опознаването, систематизирането, превода, коментирането на „Речника по музика“ на С. дьо Бросар), едва тогава този наш изпълнител би могло основателно да гледа на себе си като на световно признат и известен. И да се представя като такъв - и да позволява да бъде представян и коментиран като такъв. А не да е оповестяван у нас като „световно известен“, понеже живеел и работел в чужбина, имал там концерти, че и записи понякога. Когато музицираш, общуваш с публиката чрез един международно ползван език, именно този на музиката, е съвсем различно в сравнение с музиколог, който пише на български. Държа, както се казва, дебело да подчертая това. (Добавям, че в края на книгата си имам немалък обобщаващ текст на френски език.)

Моля, не приемайте това мое споделяне като самохвалство, а именно като констативно - разберете го, моля, точно и само като такова. Благодаря ви! Я. К.

 

Версай отвори врати за български учен“. В-к „24 часа“, год. ХХI, бр. 2 (7300), 4 януари 2012 https://www.24chasa.bg/Article/1172305Д-р Атанас ЛоловПроф. д. н. Явор Конов представи в Бургас френски барок. В-к Фактор, Бургас, 12 юли 2012 http://archive.ec/v42Gj#selection-655.0-655.55

 


Проф. д-р Ромео Смилков, пианист и музиколог, АМТИИ, Пловдив

http://eprints.nbu.bg/1890/

Коментар на лекция-концерт на проф. Явор Конов, д.н. – пиано

"Моето посещение на третата мултимедийна лекция-концерт на проф. Явор Конов д. н., изнесена на 14 март 2013 г. в Галерия „Униарт” на Нов български университет бе съвсем съзнателно – исках да видя как въпроси за многоспектърно поднасяне и съпоставяне на естетически стойности от живописта и музиката (нещо, което вълнува и мен) ще бъдат разрешени от уважаемия колега пианист, теоретик и историк. Още повече, че позицията, от която се разгръщаше лекцията, е изцяло в зоната на изкуствоведчески търсения – животът и творчеството на художника Антоан Вато.

Мога да поздравя колегата Конов...

 


Марио Ангелов, пианист   http://www.editionelm.eu/mario_b.htm


"На 02 юни 2016 година, така някак случайно-и-неслучайно, отново се озовах в интересното пространство на Нов български университет в София. Защо? Много просто. Моята съпруга, ас. д-р Златка Ангелова ме покани да изслушам поредния семинар на проф. Явор Конов, д.н. Казвам „случайно“, защото точно в този ден реших да си дам малко почивка в моята работа. По-важноте е обаче защо казвам „неслучайно“: винаги съм харесвал университетските пространства. Може би защото са изпълнени с млади и кипящи от енергия хора или защото жена ми работи в университет, може би защото харесвам идеята човек да бъде свободен от всичко друго и „единственото“ му задължение поне за няколко години да бъде Ученето. Не „откривам Америка“, ако споделя, че за мен предаването на знания едно от върховите постижения на човечеството...


 

Румена Маринова, студентка в НБУ, тонрежисура

'А знаеш ли, че Twinkle Twinke Little Star и песничката за английската азбука са с една и съща мелодия?' Освен, че няколко души са ми задавали този въпрос, фактът нерядко се появява в интернет пространството, но никога не се упоменава, че популярната мелодия е още по-често срещана от очакваното.

Добре познатата тема е била използвана като песен с различно заглавие и текст в много народи из цяла Европа - от Шотландия до Турция, а също така е основа на авторски композиции от Йохан Кристоф Фридрих Бах, Моцарт, Франц Лист, Йозеф Хайдн, Шарл Камий Сен-Санс и др. На 2-ри юни професор Явор Конов ни разказа за нейната история и разнообразни прояви...Александра Гаджева, студентка в НБУ, пиано

"На 2 юни в зала 506 на Първи корпус на НБУ под надслов „Една мелодия през векове и култури“ се състоя семинар на проф. Явор Конов, д-р, д.н. – пианист, преподавател и утвърден музиколог с над 150 публикации в музикалния печат и множество значими научно-изследователски приноси. Проф. Конов с изключителен професионализъм разгърна в детайли темата и обогатяващо разшири познанията ни както в сферата на музиката, така и в други аспекти на науката и изкуствата...

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg