За студентството в НБУ


Обичам да разговарям с наши НБУ студенти – особено с такива, които са будни, осведомени и все повече осведомяващи се, с критерии и желание за придобиване на познания и постигане на високо развитие – личностно и професионално. Приятно и любопитно ми е, а и искам да знам какви са им впечатленията от обучението им в НБУ, за да имам "обратна връзка"...

Вследствие на един такъв скорошен разговор, разказах и на дъщеря ми (сега за 11-и клас, защо не бъдеща студентка в НБУ?), а след това реших да споделя и с вас, че студентската семестриална такса в НБУ по програма Музика е 1600 лв., докато другаде е, да речем, 800 лв.

ОБАЧЕ: ако студентът се учи, а и ходи на занятия, това не остава неоценено – добива висок успех. И въз основа на него (а и въз основа на успеха от средното си образование) може да вземе: 1) както стипендия от НБУ, така и 2) евростипендия (добирането до която в други учебни заведения било много по-трудно). И В КРАЙНА СМЕТКА не само да си „покрие“ стойността на семестъра (т.е. обучението му да излезе БЕЗПЛАТНО), но и да излезе „отгоре“.

И то обучение в условия и по стандарт, надхвърлящи обичайния за Франция (казаха ми го удивени французи, които неотдавна заведох в НБУ).

При това в интересната и обогатяваща среда на този тъй модерен университет с най-различни специалности, преподаватели, студенти и докторанти, гости и споделен техен опит…

Освен това, завършилите музикални училища (с успех Мн. добър 5 и по-висок) могат направо да постъпят във втори курс.

И ми се каза още (вече в общ план), че имало доста голям брой студенти, които са учили за определен период другаде, но решават да се преместят и дипломират в НБУ... И са много доволни от това си решение, защото виждат разликата – не те късат по 100 пъти на изпит (защото чакат пари под масата?) или защото поради някаква причина се заяждат с теб (?)...

Та дори и да ти е по-ниска таксата в друг университет, като (нарочно?) те връщат, се налага да плащаш допълнително други такси, хабиш нерви, а и губиш време...

Освен това, в НБУ по електронен път могат да се извършват редица неща, което спестява много време. Например в e-student (на сайта на НБУ http://nbu.bg/) – информация за сесия, график и приемно време на преподавател, оценки, справки, записване за семестър и т.н. Така се получава добра организираност и километрични списъци от информация, висящи по разни табла, са останали отдавна в историята...

Moodle е изключително удобна система – календарът ориентира студента, като със зелен цвят са отбелязани ваканции, празници и отучвания, а с червен – крайните срокове за предаване на есета, реферати, курсови работи, домашни.

А такива напомняния, даже и за връщане на книга от библиотеката – студентът получава мейл два дни преди да изтече крайният срок за връщане, най-вероятно, няма другаде...

И още: студентите имат право (напълно безплатно) да посещават и лекции извън специалността, която са избрали да изучават – никой преподавател няма да ги изгони, напротив... (това твърдение е също споделен няколко годишен студентски опит от НБУ). И могат да избират какви курсове да запишат (да ги сменят, да сменят групи) – с изключение на тези, които са задължителни.

Съответно можеш в началото на семестъра да отидеш на няколко лекции от различни курсове, след което да прецениш кой курс и преподавател ти харесват и да го запишеш (или смениш).

 

Може(ло) още много да се говори…


Но ако се опитам да обобщя (и без да идеализирам): НБУ дава в прекрасни условия предостатъчно възможности за учене и разширяване на кръгозора – разбира се, за тези, които биха поискали да се възползват от това (включително и образованието да им излезе безплатно).

 

23-30 юни 2017


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg