In memoriam


Когато бях твърде млад, правих интервю с Юри Буков*. Тогава той каза нещо, което сложих – с негово съгласие – за заглавие на цялото интервю: „Всичко дължа на майка си!"

Без и да помислям да се сравнявам с Юри Буков, не мога да премълча и да не кажа и аз: ако нещо постигнах в този живот, дължа го най-вече на майка ми! Светла й памет! (Много ми липсва...) Бе наистина изключителна, ще кажа и тук: проф. д-р Тереза ДЖЕМИЛЕВА (10.1.1933-26.6.2015), д.м., д.м.н., която ми създаде критерии за морал, култура и наука и винаги ми е била опора във всички начинания – опора морална и материална. Интелект, честност, необятна обща и професионална култура, изключителна интуиция (професионална и житейска), неустоима воля, дисциплина, работоспособност. С латински, френски, руски и английски. Несломим дух! Научи ме да не деля човешкия род на „мъже“ и „жени“, в интелектуално и дисциплинарно отношение. (Нека спомена и нейните майка и татко – баба ми и дядо ми Славка и Тодор Джемилеви, които крайно много ни обичаха и правеха за нас всичко, което можеха. Баща ми инж. Светозар Конов почина, уви!, в далечната 1979, след 14-годишно тежко боледуване. Светла им памет и на тях!)

____________________________________ 

* Конов, Я.: "Всичко дължа на майка си" – интервю с Юри Буков, сп. Музика. Вчера. Днес, 1994, кн.1, с. 26-32 https://yavorkonov.alle.bg/отзиви/In memoriam

Майка ми,
проф. д-р Тереза ДЖЕМИЛЕВА, д.м., д.м.н., пародонтолог
(10.1.1933-26.6.2015)До голяма степен правя този сайт и в памет на майка ми - тя щеше да му се зарадва: и защото аз го правя, и защото го правя и заради другите ("личен образователен проект", казано по днешному...).
И щеше и да ме окуражи и подкрепи - и с добро чувство, и с идеи... А сега мога само да се опитвам да си представям как бихме си говорили и какво и как бихме обсъдили...

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg