Що (би трябвало да) е професор

 

По дотогавашните стандарти, аз станах и доцент, и професор много млад (ВАК-овски при това; и без никога да съм бил началник, та да са зависели от мен часове на хонорар, че и цели щатни длъжности за рецензенти и техни близки; извинявам се, ако трябва, на един или друг...). 

Малко сред като станах професор, бях в Швейцария и ме заведоха в едно богато семейство - стара градска културна фамилия, в която всички свиреха на пиано (имаха и роял в хола), без това да им е професията. След като се запознахме, малкото момиченце попита майка си (дама, смятам, с най-високо образование, добито в най-скъпи учебни заведения): „Мамо, какво е това професор?!“ „Професорът е човек, който може след като прочете 10 книги, с няколко изречения да ти разкаже най-важното от тях“, обясни майката.

 

(А не обратното, нали.)В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg